Kogut Domowy czyli Tata co zamiata

Kogut domowy

Poznaj Tatę co zamiata, gotuje i wychowuje dwójkę synów. Tatę, który razem z żoną tworzą wspaniały świat dla siebie i swoich dzieci. Poczytaj, posłuchaj i podyskutuj ze mną.

Zapraszam.

Piotr “Kogut Domowy” Jaszczuk


Facebook-f


Instagram


Spotify


Twitter


Linkedin-in


Youtube

Szu­kaj włas­nej dro­gi.
Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim

Janusz Korczak

Kontakt

Napisz do mnie wiadomość. Chętnie usłyszę coś miłego, ale tak samo chętnie “pokłócę” się w miłej atmosferze. Zapraszam do kontaktu.


Facebook-f


Instagram


Spotify


Twitter


Linkedin-in


Youtube

Back to top button